POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, l’informem que les dades obtingudes d’aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de COEXIA S.L. amb la finalitat d’atendre les seves consultes i remetre-li informació relacionada que pugui ser del seu interès. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a la nostra adreça c / Bailén 232 bis, 2n B 08037 Barcelona, Espanya.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per a utilitzar-los per les finalitats esmentades.

L’enviament d’aquestes dades implica l’acceptació d’aquesta clàusula.

En compliment de la Llei 34/2002 de 11 de juliol de Serveis de la Informació i del Comerç Electrònic i de les modificacions en ella introduïdes per la Llei 32/2003 de 3 de novembre, general de telecomunicacions, s’adverteix que l’acceptació de la present clàusula implica, a més, el seu consentiment per rebre comunicacions publicitàries, relatives únicament a les activitats desenvolupades en cada moment i de diferent naturalesa que no siguin incompatibles, realitzades a través de correu electrònic. En tot moment l’usuari pot oposar-se al tractament de les seves dades per a aquestes finalitats i revocar el consentiment prestat, sent suficient dirigir una comunicació escrita a COEXIA, SL domiciliada al c / Bailén 232 bis, 2n B 08037 Barcelona,
Espanya, o per correu electrònic a l’adreça electrònica informacion@coexia.com.

La Web de “coexia.com” conté enllaços a altres pàgines web que puguin resultar d’interès per als usuaris. “Coexia.com” no assumeix cap responsabilitat sobre aquests enllaços, sense que es pugui donar cap garantia en el compliment de polítiques de privacitat adequades, de manera que l’usuari accedeix al contingut de les referides pàgines Web en les condicions d’ús que es fixin en les mateixes i sota la seva exclusiva responsabilitat.

Els usuaris que tinguin algun dubte, qüestió o recomanació sobre la nostra Política de Privacitat, poden dirigir-se a través de correu electrònic a la següent adreça: informacion@coexia.com

COEXIA, S.L

Tots els drets reservats